<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">
BOOK A DEMO

Ta pulsen på merkevaren din!

 

La oss gjøre en vurdering av din merkevaremåling. Tilbake får du konkrete tips til hva som bør endres, legges til eller taes bort, slik at merkevaremålingen måler det den skal og gir deg anvendbar innsikt.

Ved å se på både historikk og nåtid, har vi et godt grunnlag for å identifisere kommunikasjonsutfordringer og få innsikt i hva du bør fokusere på for å prestere enda bedre.


Penetrace1


Har du kartlagt bedriftens kommunikasjonsutfordring må du i neste omgang vite hvilke kreative budskap som gir effekt i hvert steg av kjøpsreisen. Dersom din bedrifts kommunikasjonsutfordring er å bli valgt, er det viktig at det som kommuniseres gir effekt på valgsett og ikke på top-of-mind eller anbefaling. Dette høres kanskje ut som noe veldig grunnleggende, men mange har faktisk ikke denne innsikten.

 

Penetrace2 (1)

 

En merkevaremåling måler regelmessig hva forbruker tenker og føler om merkevarer på en rekke sentrale spørsmål. Hovedformålet er å avdekke merkevarers styrke, svakhet og mulighetsrom, og å avdekke om merkevaren utvikler seg i ønsket retning. Merkevaremålinger omtales ofte som en ”helseforsikring” og en «early warning» for fremtidig endring i forbrukeratferd.

Vi kan hjelpe deg med å forbedre din eksisterende måling eller å etablere en ny. Målet med evalueringen er at du sitter igjen med konkrete tiltak som bør iverksettes for å bedre merkepreferanse og salg.

Dersom merkevaremålingen din allerede rapporteres i Penetrace kan vi også gjøre en dashbord review for å sikre at du utnytter systemets funksjoner godt nok. Dette kan for eksempel være bruk av filter, kalkulasjoner eller signifikansvarsel på dataene dine.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss for en uforpliktende prat