<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Penetrace


3 tips til effektiv bruk av et marketing intelligence-verktøy

3 tips til effektiv bruk av et marketing intelligence-verktøySkrevet av Karin Grohman

Karin Grohman

For å kunne oppnå ROI er det avgjørende at du bygger effektive kampanjer og har god innsikt i dine markedsaktiviteter. Altfor ofte blir viktig data liggende i siloer, noe som gjør det vanskelig å holde tritt med et marked i stadig utvikling.

God data er uhyre verdifullt. Utfordringen er å samle den inn, omdanne den til innsikt som du kan agere på, og sørge for at den er lett tilgjengelig for nøkkelpersoner i organisasjonen. Ved å integrere denne innsikten med et marketing intelligence-verktøy i dine eksisterende arbeidsprosesser vil du kunne gjøre bedre analyser og planlegge bedre. Dette fører igjen til at du kan ta bedre beslutninger og få høyere ROMI.

Her gir vi deg 3 gode tips til hvordan du effektivt kan ta i bruk et marketing intelligence-verktøy i din bedrift.

 

1. Strukturer din data

For å kunne ta strategiske beslutninger som markedssjef må du kjenne til og forstå effekten tidligere aktiviteter og tiltak har hatt. Gjennom å strukturere og forstå dataene du har tilgang til, får du verdifull innsikt og kan finne sammenhenger som gir deg et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger.

Mange har allerede et grunnlag å bygge videre på. Du har trolig data fra dine medieinvesteringer, atferdsdata fra kilder som Google Analytics, AdForm eller Facebook, og kanskje en merkervaremåling eller to.

Utfordringen er at dataene ofte ligger spredt i flere ulike systemer og formater fra byråer og samarbeidspartnere fremfor i et samlende system. Mange bruker regneark til å samle inn data fra ulike kilder for å få oversikt over hvordan man ligger an i forhold til til sine KPI-er.

Excel kan være et utmerket og fleksibelt verktøy for databehandling, men det kan ikke regnes som et marketing intelligence-verktøy. Det egner seg ikke til samhandling, og siden dataene mates inn manuelt, kan menneskelige faktorer resultere i mange velkjente feil som igjen kan sluke både tid og kost.

For å unngå ineffektivt arbeid og faktisk få kunnskap fra din data er det avgjørende at du begynner å samle alle data i én og samme database, automatisk. Ved å strukturere og organisere dine data får du bedre oversikt og kan lettere se hva som faktisk fungerer i ulike kanaler, og fokusere på å optimalisere dine kampanjer.

 

2. Gjør det enkelt å tyde informasjonen

Et av de viktigste kriteriene for å lykkes med å ta i bruk et marketing intelligence-verktøy er at det må være enkelt å forstå informasjonen som kommer ut i andre enden. Uansett hvor kompleks dataen og beregningene du mater inn er, så skal det som visualiseres, være lett å forstå og agere på.

Når du tar i bruk et marketing intelligence-verktøy i bedriften, er det derfor veldig viktig at du forstår din egen strategi og hvilke verktøy du har til rådighet for å oppnå ønsket resultat.

Dette gjør det mulig for deg og dine medarbeidere å enkelt finne og analysere resultat og avvik, slik at dere får bedre forståelse for hvordan dere bør planlegge kommende markedsaktiviteter.

 

3. Få fullt utbytte av verktøyet

Gjør marketing intelligence-verktøyet til en del av arbeidsprosessen i teamet ditt, og la det være hjertet i din markedsføring. Da får du mest ut av investeringen, og dessuten et godt grunnlag for analyser, rapportering og planlegging. Dette gjør igjen at du kan tilegne deg kunnskap som du kan forvandle til handling og resultater, samtidig som planleggingen blir både morsommere og mer produktiv.

I en forbrukerdrevet verden er vi avhengig av presis innsikt og automatisering for å kunne ha best mulig dialog med våre kunder. Å levere en positiv opplevelse gjennom skreddersydd og relevant kommunikasjon er alfa og omega. Bruk marketing intelligence-verktøyet for å bygge enda mer kunnskap om hvordan dette kan gjøres.

Med én eneste kilde til innsikt sparer du både tid og ressurser – og et team som samles rundt tydelige mål, presterer bedre. Mye bedre.

 

New call-to-action

Penetrace


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS