<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Marketing insight


Effektmåling av markedsføring i den digitale økonomien

Effektmåling av markedsføring i den digitale økonomienSkrevet av Lise Tangen Hansen

Lise Tangen Hansen

Å lykkes med markedsføring er stadig mer krevende. Den korte forklaringen er at flere aktører konkurrerer om oppmerksomheten og at forbrukeren er blitt mer kravstor. Det er likevel prosessene og forståelsen av hva som driver salg, trafikk og merkevare som er mest kompleks. Den digitale økonomien genererer enorme mengder med data – og dermed høy kompleksitet. Dette resulterer ofte i at man gjetter seg frem til hva effekten av markedsføringen faktisk er.

Men kan man fjerne denne kompleksiteten og se hvilke markedstiltak som støtter opp under forretningsmålene? Er det mulig å måle og optimalisere effekten av markedsføringen i den digitale økonomien?

Med riktig verktøy og prosesser behøver det faktisk ikke å være så komplisert å måle markedføringseffekter og bevise ROI, men det forutsetter at du legger et godt grunnlag.

 

Derfor er forarbeidet så viktig

Vi har allerede basiskunnskapene om hvordan man bør planlegge en kampanje, men spørsmålet om hvordan får ofte større plass enn spørsmålet om hvorfor. Ved å reflektere over alle ‘hvorfor’ får du et mye bedre grunnlag å bygge kampanjen din på. Hvorfor skal du lansere denne kampanjen? Hva er hensikten? Er det for å bygge merkevaren, å informere eller å selge? Hvem er målgruppen din? Uten en tydelig oppfatning om ‘hvorfor’ blir det vanskelig å definere relevante KPI-er å måle kampanjen etter. Spørsmålet om hvordan er med andre ord helt irrelevant om du glemmer å besvare spørsmålet om hvorfor.

Det er også viktig at dine KPI-er faktisk er KPI-er, det vil si mål som du kan måle effekten av dine markedstiltak opp mot. Salg, leads og trafikk er gode eksempler på KPI-er du bør måle etter. Dekning og frekvens er gode eksempler på medie-KPI-er, men de er ikke mål. Derimot er de virkemidler du kan bruke for å oppnå dine mål.

En stor del av forarbeidet kan virke opplagt, men det er av avgjørende betydning. Det er nemlig ikke mulig å måle effekten av dine kampanjer dersom du ikke vet hvilke KPI-er du skal måle, og hvorfor.

 

Slik bør du måle effekten av din markedsføring

Når du har gjort et grundig forarbeid, kan du utarbeide innhold, aktiviteter og kommunikasjon basert på dette. Hvert av disse elementene bør tilpasses de viktigste driverne i markedet. Motstå fristelsen til å lansere en kampanje i et forutbestemt tidsrom – det kan koste deg dyrt. Overvåk i stedet dine kampanjer mens de pågår, og optimaliser dem fortløpende. Å overvåke hvordan ditt budskap blir oppfattet (dvs. innhente persepsjonsdata) er ekstra viktig. Du bør følge med og forsikre deg om at målgruppen oppfatter budskapet ditt som du hadde tenkt.

Merkevareverdier er riktignok langsiktige KPIer, men hver eneste kampanje har en direkte innvirkning på din merkevare – positiv eller negativ. Derfor er det viktig å spore hvordan din markedsføring påvirker merkevaren både på lang og kort sikt. Kampanjemålinger gjør at du kan evaluere kampanjene din hver for seg og finne ut hva som hadde god virkning, og hva som bør forbedres i fremtidige kampanjer.

 

Bruk et verktøy for å se helheten

Et kraftig marketing intelligence-verktøy gjør det mulig for deg å slå sammen alle dine kampanjer og data – og konvertere data til informasjon som er lett å lese og forstå. Det viktigste er å lære av den innsikten du finner slik at du kan basere videre beslutninger på denne og optimalisere forretningsresultater. Med Penetrace får en bedre forståelse av hva som driver merkevaren, trafikken og salget. All informasjon oppdateres automatisk i våre online dashbord og våre marketing spesialister hjelper deg til å bruke innsikten i videre arbeid. Det trenger ikke være komplisert å måle effekten av markedsføring, det trenger bare å settes i system.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du kan måle effekt av din markedsføring i den digitale økonomien, kan du laste ned vår gratis sjekkliste “Slik måler du effekten av markedsføring i den digitale økonomien”.

 

Free checklist: Measure the effect of marketing

Marketing insight


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS