<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Optimaliser dine kampanjer med riktig innsikt

Optimaliser dine kampanjer med riktig innsiktSkrevet av Elisabeth Frick

Elisabeth Frick

Jack Welch sa en gang at “en organisasjons evne til å lære, og til raskt å omsette læring og kunnskap til handling, er det største konkurransefortrinnet man kan få.” Dette er i dag mer relevant enn noen gang. Hva kan man så gjøre for å skape et slikt konkurransefortrinn?

For å tilegne deg kunnskap om din markedsføring må du ha tilgang på informasjon om hva som fungerer og ikke fungerer på kort og på lang sikt når det gjelder dine markedsinvesteringer. Dette får du med riktig marketing intelligence platform.

Resultatet er at du får et godt beslutningsgrunnlag for å ta raske og korrekte forretningsavgjørelser. La oss se nærmere på hvordan du kan gjøre dette i praksis.

 

Evaluering av kampanjer

Det er relativt enkelt å evaluere hvor vellykket en bestemt online-kampanje har vært, ved å måle og sammenligne konverteringsgrad. Men å måle og evaluere en multimedial kampanje uten en marketing intelligence-platform er en utfordring siden resultatene kommer i forskjellige format fra mange ulike kilder og det er vanskelig å sette disse sammen til et oversiktlig resultat. Bruker du derimot en slik plattform, kan du enklere og raskere få svar på spørsmål som:  Forstod mottakerne budskapet ditt? Fikk det dem til å ville kjøpe merkevaren din? Klarte din kommunikasjon å flytte på noen intensjoner eller handlinger? Osv.

Ved å lese ulike datakilder inn i èn plattform vil du enklere du komme frem til innsikter som gir et godt handlingsgrunnlag.

 

Benchmarking

Enda en fordel ved å bruke en marketing intelligence-plattform er at du kan se hvordan din kampanje gjør det i forhold til bransjegjennomsnitt eller dine tidligere kampanjer. Dette gir deg en tydelig pekepinn på om kampanjen har lyktes eller ikke. Derfor anbefaler vi at du velger en leverandør som kan tilby en solid benchmark database av kampanjemålinger som du kan sammenligne dine kampanjer opp mot. Denne innsikten gir deg grunnlag for  å i detalj forstå styrker og svakheter ved din kampanje, slik som rekkevidde, budskap, det kreative, følelsesmessige og relasjonelle sider, og fremfor alt hva som driver ønsket effekt.

 

Lag rapporter automatisk

Å lage rapporter manuelt kan være tidkrevende og øker risikoen for menneskelig feil. Derfor er det viktig å sette opp automatiske rapporter på de nøkkeltallene du faktisk trenger for å fatte beslutninger. Dette innebærer at du i stedet for å bruke tid på produksjon og unødvendige manuelle oppgaver får frigjort tid til å evaluere viktig innsikt og agere på riktig beslutningsgrunnlag, noe som igjen gjør det mulig å optimalisere dine kampanjer.

Vi håper dette gir deg inspirasjon til å ta neste steg mot mer datadrevne beslutninger i dine markedstiltak. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du kan måle effekt av din markedsføring i den digitale økonomien, må du gjerne laste ned vår gratis sjekkliste “Slik måler du effekten av markedsføring i den digitale økonomien”.

 

Free checklist: Measure the effect of marketing

Take control


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS