<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Penetrace


Kampanjemåling 2019: Optimaliser mediemiksen med Campaign Trend

Kampanjemåling 2019: Optimaliser mediemiksen med Campaign TrendSkrevet av Christian Hansen

Christian Hansen

Hvilket inntrykk etterlot din kampanje på målgruppen? Forstod mottakerne budskapet? Likte de kampanjen? Førte den til at de ønsker å kjøpe dine produkter?

Å analysere og vurdere dine kampanjer gir deg uvurderlig innsikt i hvilke aspekter som var effektive, og hvilke som bør forbedres i kommende kampanjer. Det er her Campaign Trend kommer inn i bildet.

Penetrace har gjennom årene bygd en omfattende database med strukturerte og systematiske kampanjeevalueringer som du kan sammenligne dine resultater mot. Vår benchmark-database er faktisk den største av sitt slag i hele Nord-Europa.

 

Trendutvikling

Hensikten med å gjøre pre- og posttester er å kunne ta til seg den innsikten man får ut av testene, og agere på innsikten: Hvordan forbedrer du din neste kampanje, slik at den gir bedre avkastning enn din forrige?

Ettersom antallet kampanjeevalueringer i vår database hele tiden øker, utgjør de i dag store databanker som viser trendutviklingen over tid. Inngående analyser av disse benchmark-databasene gir deg innsikter du kan agere på for å optimalisere din markedsmiks.

Hvilke medier har gitt best avkastning? Kanskje du innser at store investeringer online har gitt middelmådige resultater? Kanskje TV kombinert med utendørsreklame har etterlatt et mye sterkere inntrykk på målgruppen?

Denne innsikten gjør kanskje at du endrer mediemiksen din – en beslutning basert på harde data i stedet for gjetninger.

Det er denne samlede innsikten basert på trender i vår omfattende benchmark-database som ligger til grunn i vårt nye og innovative produkt, nemlig Campaign Trend.

 

Avanserte undersøkelser

En god del av vår kunder, både mediebedrifter og -byråer, gjør tester på tvers av bransjer på vegne av sine kunder. Med Campaign Trend kan du splitte på kategori og bransje. Hvordan scorer utendørskampanjer i retail i forhold til for eksempel kampanjer i telekom? Å kunne se hvilken mediekanal som gir best resultat for en bestemt bransje eller kategori er en enormt verdifull innsikt å ha tilgang til.

Campaign Trend gjør også at du kan segmentere ned på ulike målgrupper. Hver test som kjøres etter fullført kampanje, baseres på kriterier som for eksempel kjønn, alder, demografi, psykografi, kommunikasjons- og medievaner, osv. Med Campaign Trend kan du med andre ord se hvordan en kampanje scorer på et spesifikt segment, som for eksempel menn og kvinner i alderen 17–35 år.

Å lage ulike trendlinjer på ulike målgrupper i et dashboard vil gi deg et tydelig bilde av hvor du bør legge en større del av budsjettet i fremtidige kampanjer.

 

Posttester gir deg innsikt

Det er viktig å poengtere at Campaign Trend gir deg tilgang til din egen kampanjebase, og ikke til hele basen som er i Penetrace, med 6000 kampanjeundersøkelser. De verdifulle tallene er tross alt hva effekten av dine egne kampanjer er over tid.

Det viktigste med Campaign Trend er muligheten til å bygge din egen unike kampanjedatabase over tid. Du vil kunne bygge en historisk databank med informasjon fra alle dine posttester, som du kan gjøre analyser på senere. Dette får du store læringsutbytter av over tid.

Etter hvert som du gjør flere og flere posttester gjennom Penetrace, tar vi vare på din data og skaper en database for deg som gir deg omfattende statistikk på hvordan dine kampanjer utvikler seg over tid, og hva du må gjøre for å optimalisere dem. Med andre ord vokser databasen raskere jo flere posttester du gjør.

 

New call-to-action

Penetrace


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS