<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Våger du å la være å teste effekten av kampanjen din?

Våger du å la være å teste effekten av kampanjen din?Skrevet av Line Arneberg

Line Arneberg

Tenker du det er dyrt og tidkrevende å teste effekten av kampanjen din? Det kan bli mer kostbart om du ikke tester den, mener senioranalytiker Line Arneberg i Penetrace.

Mange aktører gjennomfører kampanjer uten å evaluere hvilken effekt den har gitt, og går raskt på med liknende kampanjemateriell uten justering og optimalisering. Da går man glipp av kommunikasjonseffekten fordi man ikke lærer underveis. Det kan koste deg dyrt. 

- Flere bør ta seg tid til å evaluere kampanjens effekt for å avdekke gjennomslagskraften og hvordan det kreative materiellet har fungert. Altfor mange fokuserer kun på kortsiktige digitale parametere og dropper å måle kampanjens effekt på merkevaren, sier Line Arneberg i Penetrace. 

 

line-1

 

Ha et bevisst forhold til ønsket effekt

For å lykkes med en kampanje er det vesentlig å definere hva kampanjen skal oppnå. Deretter må du måle om den faktisk presterer slik man har tenkt. Sett tydelige mål, da blir det lett å måle – til og med gøy! 

"Det er mange som mener det koster mye å teste kampanjer, men det er mer kostbart å kjøre kampanjer med reklamemateriell som ikke fungerer," sier Arneberg.

"En kampanjetest vil avdekke styrker og svakheter i det kreative uttaket og gi deg nyttig innsikt i hva som bør justeres til neste kampanjeperiode. Hvis man ikke tester, risikerer man å bruke betydelige reklamekroner på noe man ikke vet om har fungert," fortsetter hun.

Analyseselskapet Penetrace har lang erfaring med å måle effekten av kampanjer. Arneberg er blant dem i Norge som har mest erfaring med slike tester og trekker frem Clear Channel som et godt eksempel på en aktør som tar effektmåling på alvor.

"På vegne av sine kunder har Clear Channel gjennomført 140 kampanjetester på to år. Tilbakemeldingen er klar: Det er svært nyttig læring for å optimalisere effekten i utendørskanaler," utdyper Arneberg.  

 

Få optimal gjennomslagskraft

En post-test gir ikke bare svar på hvor mange som har sett, hørt eller lest reklamekampanjen, den evaluerer også det kreative konseptet og innholdet. For at kampanjen skal slå gjennom blant tusenvis av reklameeksponeringer må alle elementene i kampanjen fungere optimalt. Vi må forstå hvem som snakker og hva de forteller, og det må være interessant og relevant. 

Ønsker du å vite om det nye kommunikasjonskonseptet som er utarbeidet fungerer før det går live, anbefaler Arneberg en pre-test.

"Da testes reklamemateriellet mot kommunikasjonsgruppen den er tiltenkt for, og man har mulighet til å gjøre justeringer før man går live."

 

Standardiserte verktøy gir unik innsikt

Gjennom å standardisere sine kampanjemålinger i et verktøy som Penetrace, kan man sammenligne kampanjeresultatene mot relevante benchmarks innenfor bransjen, kategorien, eller eget snitt. Penetrace har i dag en unik database med nærmere 10000 tester fra ulike bransjer og kategorier.

"Kunden kan følge egen utvikling over tid, og samtidig se hvordan kampanjen presterer opp mot konkurrenter og bransjen forøvrig, forklarer Arneberg og fortsetter: - Målet med en reklametest er læring, slik at kommunikasjonseffekten over tid forbedres."

 

New call-to-action

Take control


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS