<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Penetrace


3 tips till implementering av ett marketing intelligence-verktyg

3 tips till implementering av ett marketing intelligence-verktygSkrevet av Karin Grohman

Karin Grohman

För att kunna uppnå önskade resultat är det avgörande att du bygger effektiva kampanjer och har god insikt i dina marknads aktiviteters utfall. Allt för ofta hamnar dock viktig data i silon vilket gör det svårt att svara på de ständigt ökande kraven i marknaden.

Bra data är extremt värdefullt. Utmaningen är att samla den, omvandla den till insikt som du kan agera på och se till att den är lättillgänglig för nyckelpersoner i organisationen. Genom att framgångsrikt integrera denna insikt med ett marketing intelligence-verktyg i din existerande arbetsprocess kommer det att leda till förbättringar i både kvaliteten på dina analyser och din planering. Detta i sin tur leder till att du kan ta bättre beslut och få starkare resultat. 

Här ger vi dig 3 goda tips till hur du framgångsrikt kan implementera ett marketing intelligence-verktyg i ditt företag.

 

1. Strukturera din data

För att kunna ta strategiska beslut som marknadschef, måste du känna till och förstå effekten dina tidigare aktiviteter har haft. Genom att strukturera och förstå den data du har tillgång till får du värdefull insikt och kan se sammanhang som ger dig en bättre grund att ta beslut på.

Många har redan något de kan bygga vidare på. Du har troligen redan data från dina medieinvesteringar, beteendedata från källor som Google Analytics, AdForm eller Facebook och kanske en varumärkesrapport eller två. Utmaningen är att datan ofta ligger utspridd i flera olika system och format från byråer och samarbetspartners snarare än i ett gemensamt system. Många använder kalkylark för att samla data från olika källor för att få en översikt över hur det går i relation till sina KPIer.

Excel kan vara ett utmärkt och flexibelt verktyg för databehandling, men kan inte klassificeras som ett marketing intelligence-verktyg. Det är inte optimalt för samarbete och på grund av att datan matas in manuellt kan mänskliga faktorn resultera i kända fel som kan äta både tid och energi. För att undvika ineffektivt arbete och faktiskt få insikt från din data, är det helt väsentligt att du börjar samla all data i en och samma databas automatiskt. Genom att strukturera och organisera din data får du bättre översikt och kan lättare identifiera vad som faktiskt fungerar i olika kanaler och fokusera på att optimera dina kampanjer.

 

2. Gör det enkelt att förstå datan

En av de viktigaste framgångsfaktorerna när man implementerar ett marketing intelligence-verktyg är att det måste vara enkelt att förstå informationen som kommer ut på andra sidan. Oavsett hur komplex datan och beräkningarna du matar in må vara, så ska det som visualiseras vara lätt att förstå och agera på. Det är därför väldigt viktigt att du förstår din egen strategi och vilka verktyg du har till ditt förfogande för att uppnå önskat resultat när ni implementerar ett marketing intelligence-verktyg i företaget.

Detta gör det möjligt för dig och dina teammedlemmar att enkelt hitta och analysera resultat och avvikelser så att du får bättre förståelse för hur du kan planera kommande marknadsaktiviteter.

 

3. Använd verktyget som ett nav

Gör marketing intelligence-verktyget till en del av ditt teams arbetsprocess och låt den vara hjärtat av din marknadsföring. Då får du mest möjligt ut av investeringen samt en omfattande intelligent plattform för analyser, rapportering och planering. Detta gör att du kan ta lärdom som du omvandlar till kunskap, samtidigt som planläggningen blir både roligare och mer produktiv.

I en konsumentdriven värld är vi beroende av insikt och automatisering för att bäst kunna interagera med våra kunder. Att leverera en positiv upplevelse genom skräddarsydd och relevant kommunikation är A och O. Använd marketing intelligence-verktyget för att skaffa dig ännu mer kunskap om hur detta kan göras.

Med en enda källa för insikt sparar du både tid och resurser - och ett team som samlas kring tydliga målsättningar presterar bättre, mycket bättre.

 

New call-to-action

Penetrace


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE