<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Lösningarna till de största utmaningarna med marknadsföring

Lösningarna till de största utmaningarna med marknadsföringSkrevet av Penetrace

Penetrace

Vet du vad effekten av dina marknadsaktiviteter är på tvärs av olika kanaler? Om svaret på den frågan är nej, är du inte ensam. En undersökning utförd av den norska annonsörföreningen visade att så många som 83 % av marknadsförare tycker att detta är svårt att bedöma.

I denna artikeln ser vi på fem av de vanligaste utmaningarna marknadsförare står inför idag och löser dem en gång för alla. ger förslag till lösningar.

 

Utmaning 1: Kampanjmätning i olika kanaler

Kampanjer genererar enorma mängder data i olika kanaler. Nyckeln till att mäta effekten i alla kanaler är helt enkelt att strukturera och visualisera all data på ett och samma ställe. Genom att samla alla dina kampanjer, marknadsaktiviteter och undersökningar kan du utföra effektiva analyser och se exakt var och när marknadsföring driver försäljning. Baserat på denna informationen kan du sedan förbättra och optimera dina kampanjer och på så sätt få bättre avkastning på din marknadsföringsinvestering.

 

Utmaning 2: Kontinuerligt lärande från marknadsaktiviteter

Att säkerställa kontinuerligt lärande från marknadsaktiviteter är det många som tycker är svårt. Du känner förmodligen till citatet “those who do not learn from history are doomed to repeat it”. Detta gäller också inom marknadsföring. För att veta att man är på väg i rätt riktning, måste man ta lärdom av vad som har fungerat och vad som inte har fungerat i tidigare kampanjer - och varför.

Genom att samla och lagra alla dina kampanjer och data i ett dashboard, kan du enkelt lösa denna utmaningen. Ett marketing dashboard håller dig och dina kollegor uppdaterade på pågående aktiviteter samt resultaten av tidigare aktiviteter. Du kan spara lärdomar och dela med dig av dem till kollegor och samarbetspartners. Om du sparar det du lärt dig i ett marketing dashboard säkerställer du också att all kunskap bevaras även om någon skulle försvinna från företaget.

 

Utmaning 3: Tid till att analysera trender

Att samla data är ofta så tidskrävande att det kan vara svårt att få tid över till att faktiskt analysera de pågående aktiviteterna. Marknadsförare tillbringar ofta månader på att samla in data innan de inser att utmaningen de försöker lösa i marknaden inte längre är en utmaning.

I ett marketing dashboard automatiserar du inhämtningen och rapporteringen av data baserat på dina egna specifikationer. Genom att göra detta automatiskt kan du spara upp till 70% av tiden du hade tillbringat på att göra det manuellt. Dina rapporter uppdateras automatiskt när ny data importeras, vilket ger dig mer tid till att analysera och optimera dina kampanjer.

 

Utmaning 4: Att veta vilka aktiviteter och kanaler som är effektiva

Nya marknadsföringskanaler och ny teknologi gör det allt svårare att identifiera vilka aktiviteter och kanaler som är mest effektiva. Genom att mäta både långsiktiga och kortsiktiga effekter i samma plattform kan du enkelt se vilka aktiviteter som är effektiva i vilka kanaler samt vilka KPIer de påverkar.

 

Utmaning 5: Att hitta en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga strategier

Enligt Les Binet och Peter Field har marknadsförare en tendens att fokusera på kortsiktiga målsättningar, vilket ofta kan ha en negativ långsiktig effekt. Samtidigt visar Forrester’s Predictions 2019 att så många som 50% av alla marknadsdirektörer vill återinföra varumärkesvärde som den viktigaste prioriteringen.

Om du vill uppnå en balans mellan dina kortsiktiga och långsiktiga marknadsstrategier är det viktigt att du har baskunskaperna om marknadsföring i bakhuvudet. Vem kommunicerar du med? Vart når du dem? Vad påverkar dem? Du måste ha en klar uppfattning om vad som driver dina trafik- försäljnings- och varumärkes KPIer. Sätt klara mål och glöm inte att skilja dessa mål från de metoder du använder för att uppnå dem (som till exempel räckvidd, frekvens och kostnad).

När du har de grundläggande faktorerna på plats blir det mycket enklare att mäta kortsiktiga och långsiktiga effekter och på så sätt hitta en bra balans mellan de två.

 

Från data till smarta beslut

I den digitala ekonomin, där det massiva antalet datakällor och KPier hela tiden ökar, blir det allt mer komplicerat att mäta effekterna av marknadsaktiviteter och dra lärdom av dessa.

Som tur är finns det en enkel lösning på de allra flesta utmaningar relaterade till effektmätning: ett verktyg för att samla in, visualisera och analysera data som ger marknadsavdelningar och deras samarbetspartners den insikt de behöver för att kunna göra smarta, strategiska beslut.

 

New call-to-action

Take control


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE