<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Vågar du låta bli att testa effekten av din kampanj?

Vågar du låta bli att testa effekten av din kampanj?Skrevet av Line Arneberg

Line Arneberg

Tänker du att det är dyrt och tidskrävande att testa effekten av din kampanj? Det kan stå dig dyrare om du inte testar den, påpekar senioranalytiker Line Arneberg i Penetrace.

Många aktörer genomför kampanjer utan att utvärdera vilken effekt den har haft och skyndar vidare med liknande kampanjmaterial utan justering och optimering. Då går man miste om kommunikationseffekten eftersom man inte tar lärdom under vägens gång. Det kan stå dig dyrt.

- Fler bör ta sig tid till att utvärdera kampanjens effekt för att kunna se genomslagskraften och hur det kreativa materialet har fungerat. Alltför många fokuserar endast på kortsiktiga digitala parametrar och hoppar över att mäta kampanjens effekt på varumärket, säger Arneberg.

 

line-1

Ha ett medvetet förhållande till önskad effekt

För att lyckas med en kampanj är det väsentligt att definera vad kampanjen ska uppnå. Därefter måste du mäta om den faktiskt presterar som planerat. Sätt tydliga mål, då blir det lätt att mäta – till och med roligt.

- Det är många som anser att det kostar mycket att testa kampanjer, men det är dyrare att köra kampanjer med reklammaterial som inte fungerar, säger Arneberg.

- Ett kampanjtest avslöjar styrkor och svagheter i det kreativa och ger dig nyttig insikt i vad som bör justeras till nästa kampanjperiod. Om man inte testar riskerar man att använda betydliga summor på något som man inte vet om det har fungerat eller ej, fortsätter hon.

Analysföretaget Penetrace har lång erfarenhet av att mäta effekten av kampanjer. Arneberg är bland de mest erfarna i Norge med denna typen av test och nämner Clear Channel som ett bra exempel på en aktör som tar effektmätning på allvar.

- På uppdrag av sina kunder har Clear Channel genomfört 140 kampanjtester på två år. Responsen är tydlig: Det är väldigt nyttig lärdom för att kunna optimera effekten av utomhuskampanjer.

 

Få optimal genomslagskraft

Ett post-test ger inte bara svar på hur många som har sett, hört eller läst reklamkampanjen, den utvärderar även det kreativa konceptet och innehållet. För att kampanjen ska sticka ut bland tusentals reklamexponeringar måste alla delar i kampanjen fungera optimalt. Vi måste förstå vem som pratar och vad de berättar samtidigt som det måste vara intressant och relevant.

Om du vill veta om det nya kommunikationskonceptet som har blivit framtaget fungerar innan det går live, rekommenderar Arneberg en pre-test.

- Då testas reklammaterialet mot kommunikationsmålgruppen den är tänkt för och man har möjlighet att göra justeringar innan man kör den live.

 

Standardiserade verktyg ger unik insikt

Genom att standardisera sina kampanjmätningar i ett verktyg som Penetrace, kan man jämföra kampanjresultaten mot relevanta benchmarks inom branschen, kategorin, eller sitt eget snitt. Penetrace har idag en unik databas med närmare 10 000 tester från olika branscher och kategorier.

- Kunden kan följa egen utveckling över tid och samtidigt se hur kampanjen presterar jämfört med konkurrenter och branschen i övrigt, förklarar Arneberg och fortsätter: - Målet med ett reklamtest är lärdom så att kommunikationseffekten över tid förbättras.

 

Vågar du låta bli att testa effekten av din nästa kampanj?

Läs mer om vad du får ut av våra kampanjmätningar här.

Take control


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE