<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Annonsørens fem største utfordringer og løsningene på dem

Annonsørens fem største utfordringer og løsningene på demSkrevet av Elisabeth Frick

Elisabeth Frick

Vet du hva effekten av dine markedsaktiviteter er på tvers av ulike kanaler? Om svaret på det spørsmålet er nei, er du ikke alene. Den store annonsørrapporten, utført av ANFO, viser at hele 83 prosent av annonsører synes at det er vanskelig å måle effekt på tvers av ulike kanaler.

I denne artikkelen ser vi på fem av de fremste utfordringene som annonsører står overfor i dag, og vi løser dem én gang for alle.

 

Utfordring 1: Måle effekt i ulike kanaler

Markedsføringskampanjer genererer store mengder data i en rekke ulike kanaler. Nøkkelen til å måle effekten på tvers av kanaler er å strukturere og visualisere alle data på ett sted.

Ved å samle alle kampanjer, markedsaktiviteter og målinger kan du enkelt gjøre analyser og se tydelig hvor og når markedsføringen er salgsdrivende. Basert på denne informasjonen kan du dernest korrigere og optimalisere dine kampanjer og på den måten få bedre avkastning på dine markedsføringsinvesteringer.

 

Utfordring 2: Sikre kontinuerlig læring av markedsaktiviteter

Å sikre kontinuerlig læring fra markedsaktiviteter er det mange som sliter med. Du kjenner sikkert til sitatet “Den som ikke lærer av historien, er dømt til å gjenta den.” Dette gjelder også for markedsføring. For å vite at man er på vei i riktig retning, må man ta lærdom av hva som har fungert, og hva som ikke har fungert i tidligere kampanjer – og hvorfor.

Ved å samle og ta vare på alle kampanjer og data, og dermed innsikt, i et marketing dashboard kan du enkelt løse denne utfordringen. Et marketing dashboard holder deg og dine medarbeidere løpende oppdatert på status for pågående aktiviteter og resultater fra de forrige. Læringspoeng blir tatt vare på og kan enkelt deles internt eller med byråpartnere.

Å ta vare på læringen i et dashboard sikrer også at kunnskapen ikke forsvinner ut døra dersom noen i bedriften slutter.

 

Utfordring 3: Sette av nok tid til å følge med på utviklingen

Innsamling av data er gjerne såpass tidkrevende at man ikke har tid til å analysere pågående aktiviteter. I mange tilfeller bruker annonsører månedsvis på å samle inn data. Til slutt viser det seg ofte at problemstillingen man skulle løse, er utdatert.

Et marketing dashbord kan automatisere innsamling og rapportering etter dine spesifikasjoner, og reduserer tidsbruk med opptil 70 prosent. Dine rapporter oppdateres automatisk ved tilførsel av ny data. Dermed får du langt mer tid til å analysere og optimalisere dine markedstiltak.

 

Utfordring 4: Vite hvilke av de nye virkemidlene som er effektive

Nye kanaler og teknologi gjør det stadig mer utfordrende å holde rede på hvilke markedsføringsaktiviteter som er effektive. Ved å måle både kortsiktig og langsiktig effekt i samme system får du raskt dannet deg et bilde av hvilke virkemidler som er effektive, og hvilke KPI-er de virker inn på.

 

Utfordring 5: Balansere fokus på kortsiktige og langsiktige markedsføringseffekter

Ifølge Les Binet og Peter Field har annonsører en tendens til å fokusere på kortsiktige målsetninger, noe som ofte har negativ effekt på lang sikt. Samtidig viser Forrester’s Predictions 2019 at hele 50 prosent av markedsdirektører vil ta tilbake merkevare som fremste prioritet.

Dersom du vil finne din balanse mellom kortsiktige og langsiktige investeringer, er det viktig å ha basiskunnskapene om markedsføringsfaget i bakhodet. Hvem kommuniserer du med? Hvor når du dem? Hva påvirker dem? Du må ha det klart for deg hva som driver utvikling i trafikk, salg og merkevare, og hvordan merkevaren bidrar til salg.

Sett tydelige mål og husk å skille disse fra virkemidlene du bruker for å oppnå dem (som for eksempel dekning, klikk og spending).

Med disse grunnleggende elementene på plass blir det mye enklere å måle kortsiktige og langsiktige effekter og dermed finne den rette balansen mellom dem.

 

Fra rådata til gode beslutninger

I den digitale økonomien, hvor det massive antallet datakilder og ulike KPI-er hele tiden øker, blir det stadig mer komplisert å måle effekter og sikre læring fra markedsaktiviteter.

Heldigvis finnes det en enkel løsning på flere av utfordringene knyttet til effekt av markedsføring: et verktøy for datafangst, analyse og visualisering av innsikt som gir travle markedsavdelinger og deres samarbeidspartnere den innsikten de behøver for å kunne ta smarte, strategiske beslutninger.

 

New call-to-action

 

Take control


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS