<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Planlegg, opprett og lagre rapporter uten å bruke regneark

Planlegg, opprett og lagre rapporter uten å bruke regnearkSkrevet av Annika Frisch

Annika Frisch

Regneark kan være et utmerket verktøy til mange oppgaver innen databehandling, men uansett om du bruker Excel, LibreOffice Calc eller Google Sheets, vet du antagelig hvor tidkrevende det er å punche inn data manuelt. Videre tar det enormt mye tid å dobbeltsjekke tallene for å forsikre seg om at det ikke har oppstått feil.

Tid er blitt den mest verdifulle ressursen i dag, og det kan fort føles bortkastet når vi sitter time etter time og puncher inn data, for så å forsøke å analysere det i regneark. Hvordan kan vi så unngå dette ineffektive arbeidet? Nøkkelen er å samle inn data automatisk i én og samme database – og det er her marketing intelligence-verktøy kommer inn i bildet.

La oss se nærmere på tre fordeler ved å benytte et marketing intelligence-verktøy i stedet for regneark.

 

Unngå potensielle feil

Regneark har en rekke bruksområder og kan ofte være tilstrekkelig for mindre bedrifter med begrensede ressurser og data. For bedrifter som skal ta markedsføringsbeslutninger basert på data, har imidlertid regneark visse begrensninger. Selv om man dobbeltsjekker og trippelsjekker dataen, så er det vanskelig å unngå menneskelige feil. Alt som skal til, er at man har tastet inn en null for mye i et felt, så får man store avvik i resultatet – noe som igjen kan føre til at man tar feil beslutninger.

Ifølge en studie publisert i Business Insider har nesten hvert femte større selskap gått på økonomiske tap som følge av feil i regneark. Med tanke på at denne studien ble gjort kun blant større bedrifter, er det tenkbart at dette er enda vanligere blant små og mellomstore bedrifter. Med mindre tid og menneskelige ressurser å allokere til å dobbeltsjekke data er det høyere sannsynlighet for at feil oppstår, og et økonomisk tap kan gå hardt utover en mindre bedrift.

Marketing intelligence-verktøy tar bort denne risikofaktoren, ettersom data hentes automatisk fra ulike kilder, samtidig som beregninger gjøres i dashbordet. Dermed trenger man ikke å bruke så mye tid på å punche inn tall, samtidig som det sikrer at all data er korrekt. Dette gjør igjen at du kan ta velinformerte beslutninger om hvordan du kan justere dine kampanjer best mulig.

 

Reduser sikkerhetsrisikoen

En annen risikofaktor som regneark kan utgjøre, er sikkerhetsaspektet. Det mest åpenbare her er jo at regneark lett kan bli utsatt for malware-angrep, men det man iblant glemmer, er at regneark gjerne deles mellom kollegaer via e-post, noe som gjør at dokumentsikkerheten lett kan bli kompromittert.

Selv om man har de beste hensikter med å sende dokumenter via e-post, så innebærer dette en risiko, da regneark kan sendes til feil mottaker, eller havne i gale hender på grunn av at en mailserver har blitt hacket. Faktisk er det flere tilfeller der dette har skjedd nylig. De fleste marketing intelligence-verktøy forhindrer denne sikkerhetsrisikoen og sørger for at dine data er tilgjengelig kun for de som skal ha tilgang til den.

 

Fra data til innsikt

Regneark lar deg analysere visse områder, men å faktisk forstå seg på dataen kan by på utfordringer. Ofte krever det at man har ekspertise på området. Med andre ord er det gjerne bare et fåtall i bedriften som forstår seg på tallene. Når hele markedsføringsavdelingen forstår dataene, blir det enklere for dem å samarbeide mot tydelige felles mål og få bedre resultater.

Å mate inn data manuelt begrenser også din mulighet til å følge med på KPI-er fra dag til dag. I et markedsføringslandskap der store omveltninger gjerne skjer raskt og uten forvarsel, er det viktig at du har tilgang til kontinuerlig oppdatert informasjon om dine kampanjer. Ved for eksempel å kunne se nøyaktig hvilken kampanje som fungerer best i et visst segment eller å overvåke dine konkurrenters aktivitet, kan du optimalisere dine kampanjer og allokere markedsbudsjettet basert på denne innsikten.

 

Overgangen fra regneark til marketing intelligence

En av fordelene med regneark som ofte brukes som argument for ikke å gå over til et marketing intelligence-verktøy, er brukervennligheten. “Alle” har grunnleggende ferdigheter i Excel. Å få alle interessenter til å lære seg hvordan et marketing intelligence-verktøy fungerer, kan oppleves som en omfattende og dyr oppgave. Men det behøver det ikke være, så lenge du velger et verktøy som er brukervennlig og intuitivt. Faktum er at med rett marketing intelligence-verktøy kan overgangen gå relativt raskt og smertefritt.

Selv om regneark absolutt har sine fortrinn, er de langt fra optimale når det gjelder å samle inn og analysere markedsføringsdata. Et marketing intelligence-verktøy gjør at du kan bruke mer tid på å analysere og optimalisere dine kampanjer istedenfor å klippe og lime tall fra ulike kilder.

 

Free checklist: Measure the effect of marketing

Take control


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS