<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Med kriser følger også muligheter

Med kriser følger også muligheterSkrevet av Penetrace

Penetrace

3 små grep som gir stor nytte i krisetiden

Heldigvis kommer det en tid da de fleste av oss igjen vil kunne nyte hverdagen tilnærmet lik den vi forlot da verden stengte ned som følge av pandemien. For mange virksomheter vil det dessverre ta lenger tid før situasjonen igjen blir normalisert.

Men hva om den ikke normaliseres? Hva om nedstengningen har påtvunget kundene nye erfaringer og handleopplevelser, som igjen har medført mer varige endringer i deres forbruksmønster? Og hvordan kan vi eventuelt identifisere disse endringene tidlig slik at de riktige markedsføringstiltakene kan planlegges og iverksettes så snart som mulig?  

 

Monitorering og tracking av merkevaren gir deg svar

De som gjennomfører monitorering eller tracking av sine merkevarer, vil i de aller fleste tilfeller kunne svare på denne type spørsmål. Merkevaretracker er løpende undersøkelser som nettopp kartlegger forbrukernes opplevelse av egne og konkurrenters merkevarer over tid.  Ved å følge med på endringer i kjennskap, kunnskap (strategien), valg og preferanse, vil du ha full innsikt i endringene som skjer i markedet, hvem som styrker eller svekker sine posisjoner og hvorfor. 

Med kriser følger også muligheter. Nå er timingen riktig for å sikre at din merkevaretracker virkelig dekker de behovene du har når konsekvensene av krisen skal evalueres og marketingarbeidet skal i gang for fullt.

Vi har listet opp tre små grep som kan gi stor nytte i den utfordrende tiden vi befinner oss i nå.  

Råd 1: Øk antall intervjuer så du kan følge endringer på ukebasis

I krisetider endrer markedene seg fra uke til uke.  For å sikre at trackeren fanger opp endringer på ukesnivå, anbefaler vi våre kunder å øke antall intervjuer for en periode.  Det vil også være et større behov for å følge utviklingen i enkelte undergrupper, eksempelvis kjøpsplaner for barnefamilier fordelt på regioner.  Også dette vil kreve større utvalg.  

Råd 2: Still spørsmål som er relevante i forhold til krisen 

Vi tror at forbrukere i større grad enn ellers vil foretrekke leverandører som viser samfunnsansvar og håndterer krisen på en god måte, og dermed påvirker kjøp. Hvordan er det med din merkevare? Vi foreslår at du legger til et spørsmål i trackeren for å avdekke dette eller andre spørsmål som kan være relevante å stille som følge av krisen. 

Råd 3: Snu det negative til noe positivt 

Coronakrisen startet i Kina. Er det noe asiatene er gode på, så er det å utnytte en negativ trend til noe positivt for fellesskapet og egen virksomhet. Vi ser det til og med i kampsport der mye av selvforsvarsteknikkene handler om å utnytte motstanderens energi til egen fordel. Vi tror at det gjelder også her.

Sørg for at du utnytter din markedstracker fullt ut.  Kanskje er tiden inne for å gjøre enkelte justeringer av eksisterende spørsmål eller legge til nye for å sikre mest mulig relevant innsikt. Eller kanskje du har behov for en mer dyptgående analyse av dine tracker data?

Kontakt oss for å kunne forberede din merkevare på den nye “normalen” som kommer i tiden fremover.  

 

New call-to-action

 

Take control


Snakk med en av våre eksperter i dag.

KONTAKT OSS