<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Penetrace


Optimera din mediemix med Campaign Trend

Optimera din mediemix med Campaign TrendSkrevet av Christian Hansen

Christian Hansen

Vilken effekt hade din kampanj på din målgrupp? Förstod mottagarna budskapet? Gillade de kampanjen? Bidrog den till att de ville köpa dina produkter? Att utvärdera och analysera dina kampanjer ger dig ovärderlig insikt i vilka aspekter som var effektiva och vilka som bör förbättras i kommande kampanjer. Det är här Campaign Trend kommer in i bilden.

Penetrace har genom åren byggt en omfattande databas med strukturerade och systematiska kampanjutvärderingar som du kan jämföra dina resultat mot. Vår databas är faktiskt den största av sitt slag i hela Nordeuropa.

 

Trendutveckling

Syftet med att genomföra undersökningar före och efter kampanjen är att kunna ta lärdom och agera på insikten: hur förbättrar du din nästa kampanj så att den ger bättre avkastning än din förra?

Eftersom antalet kampanjutvärderingar i vår databas hela tiden ökar, utgör de idag stora databaser som visar trendutvecklingen över lång tid. Djupgående analyser av dessa benchmarking-databaser ger dig insikter du kan agera på för att optimera din marknadsmix. Vilka kanaler har gett dig den bästa avkastningen? Kanske du inser att stora investeringar online har resulterat i medelmåttiga resultat? Kanske TV kombinerat med utomhusannonser har lämnat ett mycket starkare effekt på din publik?

Denna insikt kanske leder till att du ändrar din mediemix - ett beslut baserat på data istället för gissningar.

Det är denna samlade insikt baserat på trender i våra omfattande benchmarking-databaser som ligger till grunden i vår nya och innovativ produkt, Campaign Trend.

 

Avancerade undersökningar

Relativt många av våra kunder, både medieföretag och mediebyråer, utför undersökningar efter genomförd kampanj åt flera företag på sina kunders vägnar. Campaign Trend inkluderar möjligheten att dela upp dessa undersökningar på kategori och bransch. Vad är effekten av utomhuskampanjer i detaljhandeln jämfört med till exempel kampanjer i IT-branschen? Att kunna se vilken mediekanal som ger bästa resultatet för en specifik bransch eller kategori är en enormt värdefull insikt att ha tillgång till.

Segmentering på målgrupp kommer också att vara möjligt i Campaign Trend. Varje undersökning som utförs efter genomförd kampanj baseras på kriterier som till exempel genus, ålder, demografi, psykografi, beteende, medieanvändning osv. Med Campaign Trend kommer du, med andra ord, att kunna se hur en kampanj fungerar inom ett specifikt segment som till exempel män och kvinnor mellan 17 och 35 år.

Att utveckla olika trendlinjer för olika målgrupper i ett dashboard kommer att ge dig en tydlig bild av var du bör lägga en större del av budgeten i framtida kampanjer.

 

Undersökningar efter genomförda kampanjer som ger dig insikt

Det är viktigt att poängtera att Campaign Trend ger dig tillgång till din egen kampanjutvärderingsdatabas och inte till Penetrace hela databas med 6000 kampanjundersökningar. De värdefulla talen är trots allt vad effekten av dina egna kampanjer är över tid.

Det viktigaste med Campaign Trend är möjligheten att bygga din egen unika kampanjdatabas över längre tid. Du kommer att kunna skapa en historisk databas med information från alla dina undersökningar av dina genomförda kampanjer som du kan analysera vid en senare tidpunkt. Detta ger dig värdefull insikt som du kan ta lärdom av.

Allt eftersom du genomför fler och fler kampanjundersökningar i Penetrace kommer vi att spara din data så att du kan bygga en omfattande databas som ger dig värdefull statistik över hur dina kampanjer fungerar och vad du behöver göra för att optimera dem. Med andra ord växer databasen snabbare ju fler undersökningar du genomför.

 

New call-to-action

Penetrace


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE