<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Marketing insight


Så mäter du effekten av marknadsföring i den digitala ekonomin

Så mäter du effekten av marknadsföring i den digitala ekonominSkrevet av Lise Tangen Hansen

Lise Tangen Hansen

Den digitala ekonomin genererar enorma mängder med data - och därmed mycket komplexitet. Detta resulterar ofta i att man gissar sig fram till vad effekten av marknadsföringen faktiskt var. Men går det att ta bort denna komplexitet och se om dina marknadsaktiviteter bygger upp faktiskt möter dina affärsmål? Är det möjligt att mäta och optimera effekten av marknadsföringen i det digitala paradigmet?

Med rätt verktyg och processer behöver det faktiskt inte vara så komplicerat att mäta marknadseffekter, men det är viktigt att du lägger en tillräcklig grund för det först.

 

Därför är grundarbetet så viktigt

Vi har redan baskunskaperna för hur man bör planera en kampanj, men frågan hur får ofta större utrymme än frågan varför. Genom att reflektera över alla varför får du en mycket bättre grund att bygga din kampanj på. Varför ska du lansera den här kampanjen? Vad är målet? Är det för att bygga varumärket, att informera eller att sälja? Vem är din målgrupp? Utan en tydlig uppfattning om varför, blir det svårt att identifiera relevanta KPIer för att mäta kampanjens framgång. Frågan hur är alltså helt irrelevant om du glömmer att besvara frågan varför.

Det är också viktigt att dina KPIer faktiskt är KPIer. Mål som du kan mäta effekten av dina aktiviteter mot. Försäljning, leads och trafik är bra exempel på KPIer du kan mäta. Räckvidd och frekvens, däremot, är exempel på media metrics och inte KPIer - de är parametrar du kan använda dig av för att uppnå dina mål.

En stor del av grundarbetet kan tyckas uppenbart för de flesta marknadsförare, men det är också oerhört viktigt. Det går helt enkelt inte att mäta effekten av dina kampanjer om du inte vet vad du ska mäta och varför.

 

Så bör du mäta effekten av din marknadsföring

När grundarbetet är klart kan du utveckla innehåll, aktiviteter och kommunikation. Var och ett av dessa element bör anpassas till de viktigaste drivkrafterna på marknaden. Motstå frestelsen att starta en kampanj under en förutbestämd period - det kan stå dig dyrt. Övervaka istället dina kampanjer medan de är aktiva och optimera dem därefter. Att övervaka hur ditt budskap blir uppfattat (dvs. perceptionsdata) är särskilt viktigt. Du bör följa med och se så att din målgrupp uppfattar ditt budskap som avsett.

Medan ett varumärkes värde generellt betraktas som en långsiktig KPI, har varje kampanj en direkt inverkan på ditt varumärke - antingen positivt eller negativt. Därför är det viktigt att mäta hur din marknadsföring påverkar ditt varumärke både på lång och kort sikt. Både kampanjmätning och varumärkesmätning gör att du kan utvärdera dina kampanjer individuellt och lära dig vad som var effektivt och vad som bör förbättras i framtida kampanjer.

 

Använd ett verktyg för att se helheten

Ett kraftfullt marketing intelligence-verktyg gör det möjligt för dig att sammanfoga alla dina kampanjer och data - och konvertera data till information som är lätt att läsa av och förstå. Med Penetrace kan du både optimera dina kampanjer, och utföra modellering. Du får snabbt en bättre förståelse för vad som driver ditt varumärke, din trafik samt din försäljning. Att mäta effekten av din marknadsföring behöver inte vara komplicerat, det behöver bara systematiseras.

 

Free checklist: Measure the effect of marketing

Marketing insight


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE