<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Med kriser följer också möjligheter

Med kriser följer också möjligheterSkrevet av Penetrace

Penetrace

3 små grepp som ger stor nytta i kristider

Lyckligtvis kommer det en tid då de flesta av oss igen kan nyttja vardagen ungefär på samma sätt som den vi lämnade då världen stängde ned till följd av pandemin. För många verksamheter kommer det dessvärre ta längre tid innan situationen blir normaliserad igen. Men vad händer om den inte normaliseras?

Om nedstängningen har påtvingat kunderna nya erfarenheter och köpupplevelser som igen har medfört mer bestående förändringar i deras konsumtionsmönster? Och hur kan vi eventuellt tidigt identifiera de här förändringarna för att kunna planlägga och implementera de rätta marknadsföringsåtgärderna så snart som möjligt?

Tracking av varumärken ger dig svar

De som genomför tracking av sina varumärken kommer i de allra flesta fall kunna svara på den här typen av frågor. Varumärkes-tracking är löpande undersökningar som kartlägger användarnas upplevelser av egna och konkurrenters varumärken över tid. Av att följa med på förändringar i kännedom, kunskap (strategin), val och preferens kommer du ha full insikt i de ändringar som sker på marknaden, vem som stärker eller försvagar sin position och varför.

Med kriser följer också möjligheter. Nu är timingen rätt för att säkra att din varumärkes-tracking verkligen täcker de behov du har när konsekvenserna av krisen ska utvärderas och marknadsföringsarbetet ska i gång för fullt.

Vi har listat tre små grepp som kan ge stor nytta i den utmanade tid vi befinner oss i.

Råd 1: Öka antalet intervjuer så att du kan följa ändringar på veckobasis

I kristider ändrar marknaden sig från vecka till vecka. För att säkra att trackern fångar upp ändringar på veckonivå rekommenderar vi våra kunder att öka antalet intervjuer under en period. Det finns även ett större behov av att följa utvecklingen i några undergrupper som exempelvis inköpsplaner för barnfamiljer fördelat på regioner. Även detta kräver ett större urval.

Råd 2: Ställ frågor som är relevanta i förhållande till krisen

Vi tror att användarna i större grad än annars kommer föredra leverantörer som visar samhällsansvar och hanterar krisen på ett bra sätt och därmed påverkar köp. Hur är det med ditt varumärke? Vi föreslår att du lägger till en fråga i trackern för att få reda på det eller andra frågor som kan vara relevanta att följa kopplat till krisen.

Råd 3: Vänd det negativa till något positivt 

Coronakrisen startade i Kina. Är det något asiaterna är bra på så är det att utnyttja en negativ trend till något positivt för gemenskapen och egen verksamhet. Vi ser det till och med i kampsport där mycket av självförsvarstekniken handlar om att utnyttja motståndarens energi till egen fördel. Vi tror att det även gäller här.

Se till att du utnyttjar din marknads-tracker fullt ut. Kanske är tiden inne att göra enkla justeringar av existerande frågor eller lägga till nya för att säkra mesta möjliga relevanta insikter. Eller kanske har du behov för en mer djupgående analys av din tracker-data?  

Kontakta oss för att kunna förbereda ditt varumärke på det nya ”normala” som kommer i tiden framöver. 

 

New call-to-action

Take control


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE