<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 https://www.facebook.com/tr?id=857029864630621&amp;ev=PageView&amp;noscript=1 ">Take control


Skapa, spara och schemalägg rapporter utan kalkylark

Skapa, spara och schemalägg rapporter utan kalkylarkSkrevet av Annika Frisch

Annika Frisch

Kalkylark kan vara utmärkta verktyg för många databehandlingsbehov, men oavsett om du använder dig av Excel, LibreOffice Calc eller Google Sheets, vet du troligen hur tidskrävande det är att knappa in all data manuellt. Vidare tar det enormt mycket tid att dubbelkolla siffrorna för att försäkra sig om att inga fel har uppstått.

Tiden är vår tids mest värdefulla resurs och det kan kännas som slöseri när vi kastar bort timme efter timme på att knappa in data, för att sedan försöka analysera den i kalkylark. Så hur kan vi undvika detta ineffektiva arbete? Nyckeln är att automatisera insamlandet av data i en och samma databas - och det är här marketing intelligence-verktyg kommer in i bilden.

 

Låt oss titta närmare på tre fördelar med att använda sig av ett marketing intelligence-verktyg jämfört med kalkylark.

Undvik potentiella misstag

Kalkylark har många användningsområden och kan ofta räcka ganska långt för mindre företag med begränsade resurser och data. För företag som vill kunna göra marknadsbeslut baserat på data, har dock kalkylark vissa begränsningar. Även om man dubbelkollar och trippelkollar datan är det svårt att helt undvika mänskliga fel. Det räcker att man har knappat in en nolla för mycket i ett fält för att man ska få stora avvikelser i resultatet - vilket i sin tur kan leda till att felaktiga beslut fattas. Enligt en studie publicerad i Business Insider har faktiskt nästan vart femte större företag drabbats av ekonomiska förluster till följd av fel i kalkylark.

Med tanke på att denna studie endast utfördes bland större företag, är det tänkbart att detta är ännu vanligare bland små och medelstora företag. Med mindre tid och mänskliga resurser att allokera till att dubbelkolla data är det större sannolikhet att fel uppstår, och en ekonomisk förlust hade kunnat vara mycket skadlig för ett mindre företag.

Marketing intelligence-verktyg tar bort denna riskfaktor eftersom data hämtas automatiskt från olika källor samtidigt som beräkningar görs i dashbordet. Detta reducerar tiden som man behöver använda till att knappa in siffror, samtidigt som det ser till att all data är korrekt. Detta i sin tur gör att du kan fatta välinformerade beslut om hur du bäst kan justera dina kampanjer.

 

Minska säkerhetsrisken

En annan riskfaktor som kalkylark kan föra med sig är kring säkerhetsaspekten. Det mest uppenbara här är ju att kalkylark kan utsättas för trojaner och skadlig kod, men det man ibland glömmer bort är att kalkylarken ofta delas mellan kollegor via e-post, vilket riskerar att lätt äventyra dokumentets säkerhet.

Även om avsikten när man skickar dokument via e-post är god, så är det en risk att kalkylblad skickas till fel person oavsiktligt eller hamna i fel händer på grund av att en mailserver har blivit hackad. Det finns faktiskt relativt många fall där detta har inträffat nyligen. De flesta marketing intelligence-verktyg eliminerar den säkerhetsrisken och ser till att din data endast är tillgänglig för de som ska ha tillgång till den.

 

Från data till insikter

Kalkylark låter dig analysera vissa områden, men att faktiskt förstå sig på datan kan vara utmanande och ofta krävs expertis på området. Med andra ord kan talen endast förstås av några få personer inom företaget. När hela marknadsföringsteamet förstår datan blir det lättare för dem att samarbeta mot tydliga gemensamma mål och prestera bättre.

Att mata in data manuellt begränsar även din förmåga att följa dina KPIer från dag till dag. I ett marknadsföringslandskap där stora förändringar kan ske snabbt och utan förvarning är det viktigt att du har tillgång till kontinuerligt uppdaterad kampanjinformation. Genom att till exempel kunna identifiera vilken kampanj som fungerar bäst inom ett visst segment eller övervaka dina konkurrenters aktivitet kan du optimera dina kampanjer och allokera din marknadsföringsbudget baserat på denna insikt.

 

Övergången från kalkylark till marketing intelligence

En av fördelarna med kalkylblad som ofta används som argument för att inte gå över till ett marketing intelligence-verktyg är användarvänligheten. “Alla” har grundläggande färdigheter i Excel. Att få alla intressenter att lära sig hur ett marketing intelligence-verktyg fungerar kan upplevas som en omfattande och dyr uppgift. Men det behöver det inte vara, så länge du väljer ett verktyg som är användarvänligt och intuitivt. Faktum är att med rätt marketing intelligence-verktyg kan övergången gå relativt snabbt och smärtfritt.

Medan kalkylark definitivt har en del fördelar, är de långt ifrån optimala när det kommer till insamling och analys av marknadsföringsdata. Ett marketing intelligence-verktyg gör att du kan tillbringa mer tid på att analysera och optimera dina kampanjer än att klippa och klistra tal från olika källor.

 

Free checklist: Measure the effect of marketing

Take control


Prata med en av våra experter inom marketing intelligence idag

BOKA ETT MÖTE